Lo pont del Llaguter

Ruta en embarcació des de Benifallet

Lo pont del Llaguter

Benifallet

Fitxa tècnica
Durada: 1,16 h
Distància: 5,2 km 

 

Recorregut
0.00 Embarcador de Benifallet
0.17 Pont del Llaguter
0.18 Barranc del Catxorro
0.29 Illa del Nap
0.36 Illa del Nap, part de dalt
0.39 Illa de Cateura
0,48 Pont del Llaguter
0.58 Illa de Benifallet
1.04 Illa de Benifallet, part de baix
1.16 Embarcador de Benifallet

 

Precaucions
·Als braços interiors, hi ha petits passos de barca a les illes de Nap i Cateura, amb gúmenes que travessen el “canal” de navegació i que poden estar a poca altura sobre el nivell del riu: cal anar més a poc a poc.
· En entrar als braços interiors, quan es fa de baixada, cal entrar pel centre del braç de riu, per tal d'evitar que el corrent ens porte sota els arbres o les canyes i ens desestabilitze: cal anar més a poc a poc.

 

Font: Generalitat de Catalunya - Idece