La Carrova

Ruta en embarcació des de Tortosa

La Carrova

Tortosa

Fitxa tècnica
Durada: 3 h
Distància: 15 km

 

Recorregut
0.00 Embarcador de Tortosa
0.09 Pont del Mil·lenari
0.35 Barranc de Sant Antoni
0.46 Illa de Vinallop o illa dels Bous
1.18 Molí de Soldevila
2.03 Pont del gasoducte
2.28 Pont del tren
2.32 Pont de l'autopista
2.54 Pont Penjant d'Amposta
3.00 Embarcador d'Amposta
 

Torre de la Carrova a Amposta


Precaucions
· Al costat del pont del tren (marge esquerre) hi ha el sobreeixidor del canal de l'Esquerra. Sovint en surten aigües sobrants del canal, que per la seua força impetuosa poden fer perillar l'estabilitat de les embarcacions. És millor guardar una distància prudencial.

· Els pas d'embarcacions a gran velocitat ens pot dificultar l'estabilitat.


 

Font: Generalitat de Catalunya - Idece