Mas de Barberans

Una mica d'història

El municipi de Mas de Barberans apareix citat per primera vegada el 1155, en un document que notificava la cessió d’aquestes terres al bisbe de Tortosa per part de Ramon Berenguer. Li va ser concedida la carta de poblament el 1235, quan el poble era encara conegut amb el nom de Vilar de Santa Maria.

La seua toponímia ens tramet al seu origen àrab. Hi ha documents antics que es refereixen a la vila com els Masos dels Barberans. El nom actual prové de la unió de dos poblats: Vilar de Santa Maria i el Carrascar, antics nuclis de població.

 

Mas de Barberans

Foto: Joan Maria Ventura