La Galera

Una mica d'història

Les primeres notícies documentals sobre la vila daten, en realitat, del segle XIV, quan va haver-hi una gran immigració provinent de Godall. El 1320, el rei Jaume II autoritzà el batlle de Tortosa, entre altres, a ordenar la població de la Pobla de la Galera, tot repartint terrenys entre els habitants, per estimular-ne l’establiment i posà el municipi sota la jurisdicció de Tortosa.
 El barranc de la Galera –corredor biològic que solca el Montsià des del Port fins a l’Ebre– és l’element que va representar la línia divisòria entre dos jurisdiccions: la dels hospitalers i la de Tortosa, i el motiu pel qual es va construir la torre, que actuava per defensar el pas del pont per damunt del barranc.