Parc Natural dels Ports

Parc Natural dels Ports

Un massís calcari entre Catalunya, València i Aragó

Localització

Alfara de Carles
Arnes
Horta de Sant Joan
La Sénia
Mas de Barberans
Paüls
Prat de Comte
Roquetes
Tortosa

El Port (o els Ports) és un massís calcari de relleu escarpat i abrupte situat entre Catalunya, València i Aragó que ha sigut humanitzat des de temps prehistòrics. L’home ha trobat sempre en el Port una font de recursos naturals per a la seua subsistència i per als seus interessos. Actualment, formen part d'aquest paisatge subtils pinzellades d’història com els masos, els forns de calç, els pous de neu, les carboneres, els màrgens de pedra seca i els camins empedrats.

Tot i la intensa humanització, aquest territori, tan explorat i explotat històricament, se’ns presenta avui com un espai natural feréstec i ple de vida salvatge. La importància dels seus valors naturals i la necessitat de conservar-los, va motivar la Generalitat de Catalunya a crear el Parc Natural dels Ports i la Reserva Natural Parcial de les Fagedes dels Ports, dos figures de protecció especial que han de garantir la preservació dels valors naturals i vetlar per l’aprofitament sostenible dels recursos.

 

Cabra del Port


La fauna
La gran diversitat de biòtops que ofereix el Port permet l'establiment d'una fauna rica i variada. Des del punt de vista faunístic, l'element més espectacular és la població de cabra salvatge (Capra pyrenaica susp. hispanica), espècie endèmica de la península Ibèrica, que al Port està regulada cinegèticament per la Reserva Nacional de Caça.

Entre els mamífers més destacats hi ha la llúdria (Lutra lutra), el gat fer (Felis sylvestris), i el grup de les ratapenades.

Molts ocells troben en el Port les condicions d'hàbitat i de refugi idònies per viure i nidificar-hi. Hi destaquen els grans rapinyaires sedentaris, com el voltor (Gyps fulvus), l'àguila daurada (Aquila chrysaetos), l'astor (Accipiter gentilis), el duc (Bubo bubo), etc.

També cal esmentar altres espècies interessants, com la merla d'aigua (Cinclus cinclus), el picasoques blau (Sitta europaea) o la llucareta (Serinus citrinella).

Els rèptils tenen també una important representació al Port, ja que més del 50% de les espècies presents a Catalunya les podem trobar en aquest espai natural. La tortuga de rierol (Mauremis leprosa), el dragó rosat (Hemidactylus turcicus), el lludrió ibèric (Chalcides bedriagal) i l'escurçó ibèric (Vipera latastí) són exponents rellevants de la població de rèptils.

Pel que fa als amfibis, la situació és semblant, ja que al Port estan citats més del 50% de les espècies d'amfibis presents a Catalunya. S'hi poden veure espècies tan interessants com l'ofegabous (Pleurodeles waltl), el tritó verd (Triturus marmoratus) o la granoteta de punts (Pelodytes punctatus).

En els rius, destaquen les poblacions d'espècies autòctones com la madrilla (Chondrostoma toxostoma), la mandrilleta roja (Chondrostoma arcasii) o el cranc de riu (Austrapotamobius pallipes).

 La flora i la vegetació
A la part basal, a les solanes i al vessant oriental domina la màquia de garric i margalló (Wuerco-Lentiscentum). Al vessant occidental, de caràcter més fresc i continental, l'estatge basal està ocupat pel carrascar (Quercetum rotundifoliae).

A la zona més elevada, la vegetació potencial és el carrascar muntanyenc (Quercetum mediterraneo-montanum). L'estatge submediterrani, bàsicament, està format per pinedes de pinassa (Violo-Quercetum faginae pinestosum salzmanni) i de pi roig amb boixerola (Arctostaphylo-Pinetum catalaunicae).

En els llocs més humits dels estatges superiors, al sud del massís, hi ha fagedes (Primulo-Fagetum) i teixedes (Saniculo-Taxetum), que són comunitats relictes d'altres èpoques més humides i fredes.
 


 
Els pobles
Part important del massís són els seus pobles, situats a la perifèria i repartits en els diferents vessants, cada un ofereix una via d'entrada alternativa al Parc. Conèixer les diverses cares d'aquest territori tan feréstec, allotjat a l'abric de la seua gent, és la millor opció per al visitant.

Els pobles que formen el Parc Natural dels Ports són: al Baix Ebre, Alfara de Carles, Paüls, Roquetes i Tortosa; al Montsià, la Sénia i Mas de Barberans, i a la Terra Alta, Arnes, Horta de Sant Joan i Prat de Comte.
 

El parc a peu
El Parc Natural dels Ports disposa d'àrees de lleure repartides per les tres comarques. Aquestes àrees són, a més d'un lloc de descans i esbarjo, el punt de partida d'itineraris familiars i excursionistes per aquells que vulguen gaudir de la natura.

Les àrees estan equipades amb taules i aigua corrent i donen cabuda a totes aquelles persones i activitats respectuoses amb el medi.
Aquest és el cas de l'àrea recreativa de la Franqueta, a Horta de Sant Joan, des d'on podrem emprendre itineraris com el de la cova d'en Picasso, el de Mas de Corretja o el dels Estrets d'Arnes.

Altres àrees de lleure situades a la part més meridional del parc són les de la Fou i la Vall, que ofereixen possibilitats com l'itinerari del racó de la cova d'en Marc a la Vall, de gran atractiu per les formacions geològiques que hi trobem i les vistes sobre el barranc, o el camí dels Hortets i de cova Roja a la Fou.

La zona de la Font Nova, al terme d'Alfara de Carles, és una altra alternativa, en aquest cas per descobrir el vessant litoral del massís, les vistes de la desembocadura de l'Ebre i pujar a la Moleta.

Des de Paüls podem endinsar-nos al Port a través de l'àrea recreativa de Sant Roc, i al cor del parc, pel camí que va del Mascar a Fredes, tenim l'àrea de Cova Avellanes.

Un altre punt per poder començar a caminar és l'àrea de lleure del barranc de Lloret, des d'on podem visitar el racó del Moro i la cova Pintada.

 
Informació facilitada pel Parc Natural dels Ports.
 

GPS: Latitud

GPS: Longitud